สถานะการสั่งซื้อ

เช็ค เบอร์โทรศัพท์ กับกลุ่มตัวเลขความรักที่ถูกปิดบัง เก็บเงินไม่อยู่

สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาเหล่านนี้อยู่ มีความรักก็ไม่สมหวัง คนที่เรารักมีเรื่องปิดบังอยู่ตลอดเวลา เรื่องการเงินก็ไม่ค่อยคล่องตัว มีรายได้เข้ามาแต่ก็ไม่มีเงินเก็บ ปัญหาทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ อาจจะมีปัญหามาจาก เบอร์โทรศัพท์ ที่คุณใช้อยู่ เพราะมีกลุ่มตัวเลขอยู่กลุ่มหนึ่งที่ส่งผลให้มีความรักที่ถูกปิดบัง และยังส่งผลให้คุณเก็บเงินไม่อยู่ วันนี้เราจะพามาเช็ค เบอร์โทรศัพท์ ของคุณว่า มีกลุ่มตัวเลขเสียที่ส่งผลให้ชีวิตของคุณล้มเหลวหรือไม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

และกลุ่มตัวเลขที่ส่งผลให้มีความรักที่ถูกปิดบัง เก็บเงินไม่อยู่ ไม่เหมาะจะใช้เป็นตัวเลขใน เบอร์โทรศัพท์มงคล ของคุณก็คือเลข 06 และเลข 60 ซึ่งความหมายโดยรวมของตัวเลขนี้คือ เลข 6 ใน เบอร์โทรศัพท์ สามารถบอกถึงสถานะทางความรัก และการเงินของผู้ที่ใช้เบอร์นั้นๆได้ 6 คือ ความรัก , การเงิน 0 คือ ความลับ การไม่เปิดเผย หรือปัญหา ถ้าเบอร์ที่คุณใช้มี 60 , 06 อยู่จะส่งผลให้ ความรักไม่ชัดเจน ความรักถูกปิดบัง ซ่อนเร้น มีความรักแบบไม่เปิดเผย ความรักเข้ามาและออกไป ไม่มั่นคง หรืออาจมีปัญหารักซ้อนได้การเงินมีรายจ่ายตลอดเวลา เก็บเงินไม่ได้ ถ้าหากใครมีตัวเลขดังกล่าวอยู่ใน เบอร์โทรศัพท์ ก็ควรที่จะเปลี่ยนมาใช้เลขอื่นจะดีกว่า ซึ่งกลุ่มเลขที่ดีที่อยากแนะนำให้ใช้ ที่จะช่วยให้เก็บเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น ก็คือกลุ่มเลข 16 ,61 , 45 , 54 , 561 , 165 ควรวางไว้ตำแหน่งท้ายเบอร์ เช่น 0XX-XXX-X561 ก็จะเห็นผลเร็วและชัดเจนมากขึ้น…