สถานะการสั่งซื้อ

กลุ่มตัวเลขทาสที่ไม่เหมาะนำมาเป็นเบอร์มงคล

เบอร์มงคล
ตัวเลขเหล่านี้ มักจะส่งผลให้ผู้ถือเลขประเภทนี้พบกับอุปสรรคในชีวิตนานาชนิด ซึ่งไม่เหมาะนำมาเป็นเบอร์มงคล อย่างยิ่ง มีทั้งปัญหารุมเร้า ความเครียดสูง คิดมาก ปล่อยวางไม่เป็น ตัวเลขทาส ประกอบไปด้วยตัวเลขต่อไปนี้ คือ 777 077 707 770 703 307 073 730 370 เลขดังกล่าวนี้บางคนอาจคิดว่าเป็นเลขที่ดีเป็นตัวเลขที่สวยเช่น 777 077 770 แล้วจะเป็นเลขทาสได้อย่างไร

สำหรับตัวเลขที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นถึงบางตัวเลขบางคนอาจมองว่าเป็นเบอร์ที่สวย เป็น เบอร์มงคล แต่ในทางโหราศาสตร์ตัวเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขไม่ดี เป็น ตัวเลขทาส แต่ก็ไม่ใช่ว่าเบอร์นี้จะมีแต่เรื่องไม่ดี เรื่องร้ายๆ เรื่องดีๆก็มีเช่นกัน เป็นเบอร์แห่งความอดทน ทำงานระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเราจะใช้ตัวเลขเหล่านี้มาเป็นเบอร์มือถือของเราแนะนำว่าควรหลีกจะดีกว่า เพราะว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่ให้โทษมากกว่าประโยชน์ และที่เลวร้ายกว่านั้น ตัวเลขเหล่านี้มักจะนำอุบัติเหตุ โรคร้าย มาให้เราได้ ถ้าไม่จำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยงตัวเลขเหล่านี้จะดีกว่า