สถานะการสั่งซื้อ

เลขมงคลที่ใช้แล้วเฮง

เลขมงคล
ตัวเลขที่ใช้แล้วเฮง ทุกคนคงอยากได้มาไว้ครอบครองหรือนำมาเป็น เลขมงคล ไว้เป็นส่วนตัว แล้วตัวเลขไหนละที่เป็นตัวเลขที่ในแล้วเฮง ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไป บางตัวอาจจะดีในเรื่องนี้และอาจจะไม่ดีในอีกเรื่องหนึ่ง โดยแต่ละตัวเลขก็จะมีการแบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ตามความหมายของเลขนั้นๆ

สำหรับ เลขมงคล ที่ใช้แล้วเฮง คือ ตัวเลข 1 4 8 โดยความหมายของแต่ละตัวเลขนี้โดยรวมแล้วนั้นหมายถึงการจะทำอะไรหรือทำงานอะไรจะประสบผลสำเร็จและได้ผลตามที่เราต้องการ เลข 1 นั้นหมายถึง มีความเป็นผู้นำสูง เชื่อมั่นในตัวเอง เลข 4 หมายความว่า เป็นคนชอบความถูกต้อง เหมาะกับการค้าขายทุกชนิดและธุรกิจทุกรูปแบบหรือเกี่ยวกับงานติดต่อสื่อสาร และหมายเลข 8 หมายถึง เป็นคนที่มีใจนักเลง ใจใหญ่ โดดเด่นเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสามหมายเลขนี้ถ้าเรานำมาเป็นเบอร์มงคลของเราแล้วนั้น จึงเป็นตัวเลขที่ใช้แล้วเฮงใช้แล้วรวยนั่นเอง