สถานะการสั่งซื้อ

เลขมงคลที่เหมาะกับการค้าขาย

เลขมงคล
สำหรับ เลขมงคล ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนั้น หลายคนที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขาย นอกจากจะมีเงินทุนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนไทยหรือคนที่มีความเชื่อนั่นก็คือ การที่ได้สิ่งที่เป็นศิริมงคลแก่ตัวเราเพื่อช่วยให้การค้าขายเจริญก้าวหน้า ซึ่งก็มีหลากหลายสิ่งที่เป็นมงคลให้เราเลือกหาและนำมาเป็นศิริมงคลแก่เรา ตัวเลขก็เช่นกันตัวเลขก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จหรือช่วยในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้

ตัว เลขมงคล แห่งการค้าขายซึ่งมีด้วยกันอยู่หลากหลาย เช่น 232 423 324 323 249 236 242 264 246 426 464 424 644 466 623 632 636 ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ถ้าตีความหมายรวมๆกันแล้วจะหมายถึง ตัวเลขแห่งการค้าขายหรืองานเกี่ยวกับบริการ การขายแฟชั่น เครื่องประดับ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ หรือสปา ร้านอาหาร ผับ บาร์ ซึ่งการใช้เลขในกลุ่มนี้จะช่วยเสริมให้ผู้ใช้ขายดี เงินทองไหลมาเทมา มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญการทำธุกิจเกี่ยวกับบริการหรือการขายนั้น ควรมีตัวเลข 68 หรือ 86 ไว้ด้วยเพื่อช่วยให้คนสนใจดึงดูดให้คนลุ่มหลง หรืออยากซื้อแล้วซื้ออีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะทำการค้าการขายเราก็ควรมีตัวเลขเหล่านี้ไว้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเราเพื่อช่วยเสริมเรื่องเงินทองให้เข้ามา