สถานะการสั่งซื้อ

เลขมงคลกับหมายเลข 23 ยอดเสน่ห์

เลขมงคล
สำหรับ เลขมงคล 23 นี้ เหมาะสำหรับผู้หญิงเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ มีเสน่ห์ ช่วยเสริมดวงด้านความรักได้มากเลยทีเดียว แต่เลขตัวนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านสุภาพบุรุษเนื่องจากอาจจะเสียหายเพราะผู้หญิงได้ จะทำให้การงานตกต่ำ มีศัตรูคอยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง เป็นคนทีเสน่ห์ถ้าหลงไหลในเรื่องโลกีย์ชีวิตจะพบกับหายนะทำให้ชีวิตตกต่ำ ตกงาน การงานไม่ยั่งยืนถาวร

โดย เลขมงคล เลข 23 นี้ ก็ถือเป็นเลขที่ดีอีกตัวหนึ่ง แต่จะเหมาะสมกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายมีเลขนี้อยู่แล้วถ้าไม่อยากเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่เป็นรัยเพราะเลขตัวนี้ก็ดี แต่อาจจะหาตัวเลขที่เสริมดวงมาเพิ่มเติมก็ได้ หรืออาจไม่สบายใจก้เปลี่ยนเบอร์ก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกและสบายใจ แต่ในส่วนของผู้หญิงนั้นเลขนี้ดีอยู่แล้วถ้าหญิงใดมีไว้ครอบครองจะดีมากเพราะจะช่วยเสิรมดวงในด้านต่างๆดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่เลขนี้ก้อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะทำตัวแบบไหน แต่ถ้าจะให้เลขนี้ส่งผลไปในทางที่ดีเราก้ควรทำตัวดีตั้งใจในหน้าที่การงานหมั่นทำแต่ความดีทำบุญเพื่อช่วยเสริมดวงเราไปควบคู่กับตัวเลขดีๆ เพื่อให้ชีวิตเราดำเนินไปในทางที่ดีและดั่งที่ตั้งใจไว้