สถานะการสั่งซื้อ

เบอร์โทรศัพท์มงคลส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาเราอย่างไร

ใครหลายๆคนน่าจะมีคำถามนี้อยู่ในใจว่า เบอร์โทรศัพท์มงคลจะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาเราได้อย่างไร อธิบายหลักการคร่าวๆ ที่เชื่อมโยงกันของเบอร์มือถือและดวงชะตาของคนเรา ในโลกในจักรวาลนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างง่ายๆเลยคือ สสารและพลังงาน ซึ่งพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่เรามนุษยชาติค้นพบว่ามันมีอยู่จริง แล้วเราก็นำมาใช้ประโยชน์แล้วด้วยนั่นก็คือ คลื่นโทรศัพท์ ซึ่งคลื่นก็จัดว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง สองสิ่งนี้ย่อมมีผลกระทบต่อกันและกันแน่นอน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยการสืบเนื่องกัน ความรู้เรื่องโหราศาสตร์และดวงดาว ที่มีมาหลายร้อยหลายพันปีได้รับการพิสูจน์มาหลายรุ่นต่อรุ่น ว่าวิชาโหราศาสตร์นี้มีความแม่นยำจริงๆ เพียงแค่อาศัยหลักการสังเกตุดวงดาวและพฤติกรรมของมนุษย์ ก็สามารถทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์ที่แม่นยำได้


เบอร์โทรศัพท์มงคล

การพยากรณ์เบอร์มือถือรากฐานก็มาจากโหราศาสตร์ ความรู้เรื่องการพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มงคลก็เช่นกัน เบอร์มือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ต้องอาศัยคลื่นโทรศัพท์มือถือเป็นตัวนำพาเปลี่ยนสสารเป็นพลังงานแล้วแปรง พลังงานมาเป็นสสารอีกที ฉะนั้นรหัสตัวเลขต่างๆ ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ถูกสมมติให้แทนโมเลกุลหรืออะตอมหรือลักษณะพลังงานต่างๆในกลุ่มคลื่นโทรศัพท์นั้นเอง ตัวเลข 1 แทนลักษณะพลังงานรูปแบบนี้ เลข 2 แทนคลื่นพลังงานอีกลักษณะหนึ่ง ๆ ทุกตัวเลข 0-9 ก็แทนลักษณะพลังงานแต่ละแบบไป ฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์มีอยู่หลายตัวเลขด้วยกัน การร้อยเรียง การจับคู่ การทำปฎิกิริยาของพลังงานแต่ละตัว ทั้งเสริมกัน และหักล้างกัน ก็ย่อมเป็นไปได้ และสามารถส่งผลต่อดวงชะตาของคนเราได้จริง

เบอร์โทรศัพท์มงคลถือเป็นปัจจัย ๆ หนึ่งที่ส่งเสริมหรือหักล้าง และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราอยู่ไม่น้อย แต่ก็ใช่ว่าเบอร์โทรศัพท์จะเป็นทุกอย่างของชีวิตที่คุณจะต้อง มาฝากความหวังไว้กับเบอร์มือถือเพียงอย่างเดียว ต่อให้คุณได้เบอร์มงคลและสวยสักเพียงใด แต่นิสัยและพฤติกรรมยังขัดแย้งกับความเจริญ และความก้าวหน้าในชีวิตอยู่ เบอร์มือถือก็คงมีพลังไม่พอที่จะเปลี่ยนดวงชะตาของคุณให้สมหวังได้อย่างแน่นอน ตรงกันข้ามหากคุณมีนิสัยดีและพฤติกรรมของคุณดี สร้างแต่กรรมดีไว้มาก ยิ่งการที่คุณได้เบอร์มงคลมาเสริม ก็ยิ่งจะทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้น ส่งผลให้ชีวิตเฮง เฮง เฮง และพบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตอย่างแน่นอน…