สถานะการสั่งซื้อ

เบอร์เศรษฐี เบอร์ดีเด่น เน้นหน้าที่การงาน เสริมโชคลาภ

68380b888-copy
ปัจจัยต่างๆที่ใช้พิจารณาสำหรับการเลือก เบอร์เศรษฐี เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มงคล อาจจะเริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของเรา เด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย โสดหรือแต่งงานแล้ว อาชีพการงานอะไร อยากเป็นอะไร เลือกหรือตามความต้องการของเรา การเลือกเบอร์ที่ดีจั้น จะคอยช่วยคอยส่งผลลัพธ์ให้ตัวเรานัน้ดำเนินชีวิตในอาชีพการงานให้ดีขึ้น หากเราเลือกใช้ให้ตรงตามหลักของโหราศาสตร์ไทย

ปัจจัยในการเลือก เบอร์เศรษฐี

14,41,15,51,19,91 เหมาะสำหรับอาชีพผู้รับราชการ
เบอร์ 24,42,44,46,64 เหมาะสำหรับอาชีพประชาสัมพันธ์
เบอร์ 14,41,24,42,26,62,46,64,47,74 เหมาะสำหรับอาชีพนักพูด
เบอร์ 05,50,45,54,55,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพนักบวช
เบอร์ 14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์
เบอร์ 14,41,15,51,16,61,56,65 เหมาะสำหรับอาชีพนักบริหาร วางแผน นักคิด
เบอร์ 09,90,05,50,99 เหมาะหรับอาชีพนักไสยสาศตร์ หมดดู ร่างทรง
เบอร์ 19,91,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพธุรกิจ MLM , E-Comm
เบอร์ 19,91,49,94,95,59,99 เหมาะสำหรับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ
เบอร์ 49,94,59,95 เหมาะสำหรับอาชีพอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์
เบอร์ 09,90,79.97.89.98 เหมาะสำหรับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล
เบอร์ 29,92,66,69,96 เหมาะสำหรับอาชีพ ออกแบบ ตกแต่ง ช่างฝีมือ
เบอร์ 29,92,66,69,96 ค้าของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์
เบอร์ 78,87 และกรณีพิเศษกลุ่มตัวเลข 1357 ทำงานเกี่ยวกับระดับชาติ

ทั้งหมดก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ ตามอีพของแต่ละคน วึ่งถ้าหากเราเลือกถูกโฉลกของเราแล้วผลดีต่างๆก็อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การดำรงชีวิต รวมไปถึงความสำเร็จที่จะคอยมาเกื้อหนุนผู้ใช้งานอีกด้วย แต่ในทางกลับกันเราก็ควรทำตามกฏของศิลธรรม หากเราเป็นคนดีอยู่ในศีล เรื่องดีๆจะตามมาอย่างแน่นอน