สถานะการสั่งซื้อ

เบอร์มงคล ที่เหมาะสำหรับอาชีพ นักเขียน นักพูด นักแสดง

เบอร์มงคล
ในแต่ละอาชีพในแต่ละสายงานก็จะมีตัวเลขมงคลแตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละตัวเลขนั้นก็ส่งผลโดยตรงต่ออาชีพนั้นๆ โดยตัวเลขที่จะนำมาเป็น เบอร์มงคล นั้นไม่ได้จำกัดว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนของเบอร์โทรศัพท์มงคลแต่ต้องมีตัวเลขนี้แทรกอยู่ในเบอร์นั้นๆเพื่อที่จะช่วยให้เสริมดวงทางด้านอาชีพของแต่ละบุคคล

สำหรับตัวเลขที่จะนำไปเป็น เบอร์มงคล สำหรับอาชีพ นักเขียน นักพูด นักแสดง นั้นก็คือ ตัวเลข 154 454 514 3224 724 ซึ่งจากตัวเลขที่กล่าวมานี้คงสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ในนี้จะประกอบไปด้วยหมายเลข 4 เป็นหลัก ซึ่งตัวเลข 4 นี้จะโดดเด่นในเรื่อง การพูด การโน้มน้าวใจคน มีเสน่ห์ น่าเชื่อถือ มีคนนับหน้าถือตา เป็นคนกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเองสูง ซึ่งนอกจากจะเหมาะกับอาชีพ นักเขียน นักพูด นักแสดง ยังเหมาะกับอาชีพอื่นๆ อีก เช่น นักแสดง ตัวแทนการค้าการขายต่างๆ นักร้อง หมอฟัน ร้านหนังสือ โรงพิมพ์ งานที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ และยังเหมาะอย่างยิ่งกับเพศที่3

โดยรวมแล้วตัวเลขที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งกับอาชีพ นักเขียน นักพูด นักแสดง ที่จะนำมาเป็น เบอร์มงคล เพื่อเสริมด้านการงานให้มั่นคงและเพิมประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นๆ และทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ควรหมั่นทำบุญอยู่ในศีลในธรรมและเป็นคนดีเพื่อที่จะให้ได้เบอร์หรือตัวเลขมงคลของเราเกิดผลมากขึ้น และตั้งใจทำงานหรือมุ่งมั่นในงานและอาชีพของให้เต็มความสามารถ