สถานะการสั่งซื้อ

ตัวเลขส่งเสริมด้านอำนาจบารมี และการปกครอง


สำหรับคนทำงานหลายต่อหลายคนคงต้องบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งทีทุกคนต้องการนั้นก้คือการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมั่นคง และถ้าเป้นงานในระดับสูงหรือตำแหน่งสูงๆก็คงไม่พ้นการมีอำนาจบารในการปกครองลูกน้องของตัวเอง ซึ่งบางคนก้อาจจะมีตำแหน่งใหญ่เป็นถึงหัวหน้าแต่ลูกน้องไม่ค่อยให้ความเคารพนับถือมากนัก ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคงต้องทำงานลำบากเพราะฉนั้นแล้วเราก้ควรหา เบอร์มงคล หรือตัวเลขมงคลที่คอยเสริมดวงทางด้านอำนาจบารมีและการปกครอง เพื่อช่วยให้เกื้อหนุนแก่เรา

เลขแห่งอำนาจบารมีนี้ คือ 35 53 โดยเลข 3 หมายถึง ความกล้าหาญ ความขยัน เชื่อมั่นในตัวเองสูง รักการแข่งขัน รักพวกพ้อง นักต่อสู้ เลข 5 นั้นหมายถึง สติปัญญา การศึกษา หยิ่งในศักดิ์ศรี มีมานะ รักความถูกต้อง เป็นธรรม มีเหตุผล ชอบช่วยเหลือ และเมื่อเลขทั้ง 2 นี้ มารวมกันจึงหมายความว่า เลขแห่งอำนาจบารมี มีความเข็มแข็งดุดัน ส่งเสริมให้เจริญในหน้าที่การงาน ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ เป็นอย่างดี มีใจคอกว้างขวาง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีพลังในการปกครอง รักเพื่อนฝูงบริวาร เลขคู่นี้ยังจัดอยู่ในเลขคู่สมพล ช่วยเกื้อหนุนกิจการต่างๆให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเหมาะกับ งานทหาร ตำรวจ หรือ นักปกครองอีกด้วย ซึ่งจัดได้ว่าเลข 35 และ 53 เป็นเลขมงคล และช่วยส่งเสริม เบอร์มงคล ในด้านงานปกครอง งานความเป็นผู้นำ หรือ เจ้าของกิจการที่ควรมีไว้ติดตัวเพื่อเสริมดวง