สถานะการสั่งซื้อ

ความหมายเลข 19 กับเบอร์มือถือ

เบอร์มือถือ
ว่าด้วยเรื่องตัวเลขบน เบอร์มือถือ นั้นแล้วทุกคนคงอยากจะได้เบอร์ที่ดี เบอร์มงคล หรือเบอร์ที่มาคอยเสริมดวงให้เราประสบผลสำเร็จตามที่เราได้คาดหวังไว้ และเบอร์ที่ดีนั้นก็มีมากมายแตกต่างกันออกไปตามที่ดวงใครจะเหมาะสมกับตัวเลขนั้น ซึ่งตัวเลขก็จะมีดีและไม่ดีแตกต่างกัน โดยเราอาจจะดูจากดวงตามปีเกิด จากราศีที่เกิด หรือศาสตร์อื่นๆของตัวเลขมารวมกันเพื่อให้ได้เบอร์มงคลที่ดีที่สุดให้กับเรานั่นเอง

สำหรับความหมายของตัวเลข 19 ที่อยู่บนเบอร์มือถือของเราก็คือ ตัวเลข 19 นี้ จะส่งผลในเรื่องการเดินทางติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์หรืออาชีพที่พบประเจอผู้คนเยอะๆ งานด้านฝีมือ งานด้านฝีมือ ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และงานที่เกี่ยวกับของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ ซึ่งผลรวมตัวเลข 19 นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามา และตัวเลขนี้ยังส่งเสริมด้านความรัก การงานคล่องตัว มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆ นับว่าเป็นตัวเลขที่ดีตัวเลขหนึ่งซึ่งใครที่อยู่ในอาชีพที่กล่าวมานั้นแล้ว ควรหามาไว้ในเบอร์โทรศัพท์ได้เลยเพื่อเสริมดวงให้แก่เรา

สิ่งสำคัญของ เบอร์มือถือ เราควรเลือกเบอร์ตามศาสตร์ต่างๆของตัวเลขที่บ่งบอกว่าตัวเราไหนเหมาะกับเราอย่างชัดเจน ไม่ควรเชื่อคนอื่นหรือคนที่ไม่มีเรื่องความรู้ของเรื่องตัวเลข เพราแต่ละคนจะมีเบอร์ดีของตัวเองแตกต่างกันตามดวงหรือตามวันเกิดของแต่ละคน ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะตรงกันหรือไม่ ดังนั้นไม่ควรนำเบอร์มงคลของคนอื่นมาเป็นเบอร์มงคลของเรา ถ้าเรายังไม่ดูศาสตร์ของตัวเลขเสียก่อน